top of page

Sensualiteit en het Verhaal van de WindLeef, neem het leven zoals het is en wees je bewust van wie jij bent met al jouw verlangens

Hoe sensueel vind jij jezelf? En (her)ken jij vrouwen die sensueel zijn? In eerste instantie zal je meteen denken aan seks of seksualiteit. Hoewel sensueel en seksueel veel met elkaar te maken hebben en veel met elkaar verward worden, zijn het toch twee verschillende dingen. Sensualiteit is meer een manier van leven, iets wat je kunt belichamen, waarin je de magie van het leven beleeft op dagelijks niveau.


De opkomst van de vrouwelijke energie in de herfst nodigt het sensuele uit

De herfstperiode heeft een mooie balans in zich tussen de mannelijke yang energie en de vrouwelijke yin energie, waarin de toename naar de vrouwelijke energie erg voelbaar is. Juist doordat dit contrast zo mooi aanwezig is en die balans gradueel verschuift, is de vrouwelijke energie en al haar facetten steeds meer zichtbaar. Doordat ze zo zichtbaar is, krijgen we de kans om deze kwaliteiten en eigenschappen in onszelf te zien, ontwikkelen of aanvaarden.


Vrouwelijke energie en het 2e chakra

Vrouwelijke energie is net als de mannelijke energie te vinden in elk individu, man of vrouw. Samen maken deze twee energieën ons een heel mens. De vrouwelijke energie is sterk verbonden met ons tweede chakra, wat gaat over ons vermogen om te spelen, voelen, ervaren en daadwerkelijk te creëren. Dit is een enorm krachtcentrum. Onze voortplanting staat ermee in verbinding en door het vrouwelijke wordt er nieuw leven geschapen. Een vrouw heeft de potentie om een kind op deze aarde te zetten, wat enorm veel zachte kracht vraagt.

Het vrouwelijke is ook in staat om te voelen. Het vrouwelijke is mysterieus, intuïtief, verbonden met het hogere, is stil, vloeiend, creatief en chaotisch. We kunnen het vergelijken met water dat alle vormen tegelijkertijd is, stil is maar ook luid en niet ervaren kan worden zonder een “container”. Als je water niet in een glas opvangt, gaat het zo haar eigen weg en kun je er geen grip op krijgen. Dat glas kun je zien als het mannelijke aspect, wat meer controle houdt en het vrouwelijke haar grenzen geeft. Deze samenwerking is in ieder van ons aanwezig en ook noodzakelijk.
Het verschil tussen seksualiteit en sensualiteit

Met de vloeiende, creërende krachten van het vrouwelijke staat de seksualiteit en de sensualiteit in verbinding. We benoemen ze apart van elkaar, omdat ze uiteenlopende kwaliteiten zijn. Seksualiteit gaat om de daadkracht van de voortplanting, de uitingen van het sensuele, de aantrekkingskracht tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Seksualiteit is de mannelijke uiting van dit aspect. Dit gaat meer over de vorm, de daad, de handelingen, de grenzen en het spel van over en weer. De uitingen van het verlangen en de gedachtes of fantasieën die erbij gepaard gaan. Ook de lichamelijke aard is hieraan gekoppeld.

Sensualiteit gaat over je bewustzijn van wie je bent met al jouw verlangens. Met alles wat jij bent. En alles wat je eraan herinnert dat je leeft weer voluit te voelen. Sensualiteit nodigt je uit je verlangens te aanvaarden, voelen en ervaren. Je erin begeven en het leven op deze manier beleven. Genot hangt hiermee samen. De wil te beminnen en bemind te worden. Het vuur van passie en verlangen te voelen. Plagen, flirten. Dit is ware levensenergie en een energiecentrum dat ons in en in voedt. Laat dat nu iets zijn wat in onze samenleving eeuwenlang is verfoeid, beslecht, verdacht gemaakt en bestraft. Laat dit nu precies zijn waar wij bang voor zijn. En… Laat dit nu precies zijn wat wij nodig hebben. Dit is een vuurtje dat ons roept, telkens opnieuw en het is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het vuurtje dat in de herfst even meer zichtbaar is dan in elk ander seizoen. Sensualiteit is jouw innerlijke JA en innerlijke NEE, jouw natuurlijke begrenzing en bewegwijzering. Een prachtig en nuttig kompas.

Een boodschap van de wind

Leef! Belichaam jouw Sensualiteit.

Klaar om te gaan schrijven, ervaarde ik een aantrekkingskracht van achter mijn raam. De wind woei en de bomen en planten in mijn voortuin en in de straat wuifden mee op de wind. Ik voelde hoe de wind tot mij sprak.

“Luister naar je lichaam, zij weet wat goed voor jou is. Ze kan je zelfs mee op avontuur nemen, als je haar dat toestaat. Haar wens is te bewegen met de wind, zoals de bladeren dat nu nog doen. Leef. Ze schreeuwt om te leven. Dansen met jezelf. Een lichaam vol wonderen. Ook zij draagt herinneringen en emoties. Daar kun je niet bij met je hoofd, die moet je ervaren. De mysteriën van het lichaam wachten op je. Leef met de dag. Heb de nacht lief. Zorg goed voor jezelf. Laat je lichaam en haar taal toe, in al haar facetten. Zeg ja, tegen alles wat ze je geeft. Ook als dat een oordeel opwekt. Neem het oordeel en neem dat wat ze geeft en draag het met liefde en trots. “Een leeg hoofd, wil je?” Het is er al, als je je overgeeft aan je leven en je lichaam. Zeg maar tegen je moeder [Moeder Aarde] dat ze je terugkrijgt, en dat in duizendvoud. Alles wat jij bent, alles wat jij was, wat jij wordt, zou zijn en zou kunnen worden. Al jouw verschillende mogelijkheden. Zij mag ze nemen, zij mag ze ontvangen. Als jij je overgeeft aan jouw leven. Aan jouw lichaam. Met heel jouw wezen. Dan heeft de aarde je lief. Dan zal zij je dragen. En voor jou je pad uitstippelen en je erheen dragen. Zij geeft. Altijd. Nooit is er tekort. Geef je over en ook jij zult dit weten met heel jouw wezen. Zing mee met de wind en dank haar daarmee. Wat dit inhoudt is dat je daarmee jezelf dankt. Alles draait om jezelf. Niets draait om de ander. En daarmee geef je aan de ander, maar echt aan jezelf. Wat je geeft is liefde, compassie, acceptatie, verering, trots, heling, zachtheid, stevigheid, zekerheid en zo veel meer. Dit is echte overvloed en dit is voor ieder die ertoe bereid is binnen handbereik. Leef en jij zult leven. Geef en jij zult ontvangen. Heb lief en jij zult nooit zonder liefde zitten. Dit zijn de stappen in het onbekende. En ironisch genoeg: Je ziet, zo onbekend zijn de stappen niet. Het is heel simpel. Luister naar je lichaam. Leef!”

Comments


bottom of page